Aberdyfi Community Projects Ltd.
Prosiectau Cymunedol Aberdyfi Cyf.

llun nos o'r lleuad yn codi ar draws y dyfi
Pwy ydym ni?
 
Criw bychan o drigolion a pherchnogion tai o Aberdyfi ydym ni sy'n rhannu angerdd dros gadw'r pentref yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gwelwn erydu graddol yn y gymuned wrth i fuddiannau masnachol gymryd blaenoriaeth dros draddodiadau ac anghenion lleol. Ein nod yw cadw'r ysbryd cymunedol yn fyw a sicrhau bod dyfodol disglair i deuluoedd, cyflogwyr a gweithwyr a busnesau fel ei gilydd.